Etap budowy - październik 2019r.

Budynek A - stan wykończeniowy, zostały wylane posadzki, mieszkania są otynkowane, położone zostały instalacje wewnętrzne,  konieczność zamontowania balustrad balkonowych

 

Etap budowy - luty 2019r.

 

Budynek A - stan surowy zamknięty, zakończone pokrycie dachu oraz stolarka okienna, wymurowane zostały ścianki działowe w mieszkaniach, położona została elektryka oraz tynki wewnętrzne

Etap budowy - lipiec / sierpień 2018r.

Budynek A – wykonany został strop żelbetowy nad 3 piętrem oraz część ścian nośnych ostatniego poziomu budynku (antresoli), która w następnym etapie będzie pokrywana stropodachem.

Wylana żelbetowa płyta fundamentowa

hali garażowej, wykonana część ścian i słupów nośnych

Strona używa cookies Dowiedź się więcej