Etap budowy - lipiec / sierpień 2018r.

Budynek A – wykonany został strop żelbetowy nad 3 piętrem oraz część ścian nośnych ostatniego poziomu budynku (antresoli), która w następnym etapie będzie pokrywana stropodachem.

Wylana żelbetowa płyta fundamentowa

hali garażowej, wykonana część ścian i słupów nośnych

Rozpoczęcie budowy osiedla Śliwkowego.

Przygotowanie terenu, prace ziemne.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej