Poradnik – jak wygląda zakup mieszkania u dewelopera

 

Ikonka schematu mieśkania

 

Krok 1:
Wybór mieszkania

Mieszkania, które posiadamy w ofercie prezentujemy na stronie, a także w biurze sprzedaży przy ul. Storrady Świętosławy 1 w Szczecinie. Doradzamy w zakupie mieszkania. Jeśli spodoba się Państwu dane mieszkanie przekażemy prospekt informacyjny. To zbiór najważniejszych informacji o deweloperze, inwestycji oraz lokalu mieszkalnym, który został wybrany. W naszej siedzibie jest możliwość zapoznania się również m.in. z pozwoleniem na budowę i projektem zagospodarowania terenu oraz pozostałymi dokumentami dotyczącymi realizowanych inwestycji.

 


 

Ikonka bloknota

 

Krok 2:
Umowa deweloperska

Następnym krokiem jest podpisanie umowy deweloperskiej, na podstawie której Gryf Development zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu budowy prawa odrębnej własności lokalu. Nabywca zobowiązuje się zaś do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska ma formę notarialną i jest podstawą wpisu roszczenia kupującego o wybudowanie lokalu do księgi wieczystej nieruchomości. Koszt sporządzenia umowy Gryf Development i klient ponoszą w równych częściach.

 


 

Ikonka płatności

 

Krok 3:
Płatność

Przed odbiorem mieszkania należy uregulować kwotę jego zakupu. W sytuacji, gdy budynek uzyskał pozwolenie na użytkowanie, deweloper oczekuje zapłaty całej ceny sprzedaży. Jeśli budynek wraz z nabywanym mieszkaniem jest w trakcie budowy, cena lokalu zostanie rozłożona na raty – transze zgodne z harmonogramem budowy. Wysokość i terminy transz określa umowa deweloperska. Płatności dokonywane są na mieszkaniowy rachunek powierniczy (indywidualny dla każdego klienta). Po zakończeniu każdego z etapów budowy, deweloper otrzymuje ich część od banku prowadzącego rachunek.

 


 

Ikonka kluczyka

 

Krok 4:
Odbiór mieszkania

Odbiór mieszkania następuje po zakończeniu prac budowlanych przez dewelopera i uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku, w którym znajduje się nabywany lokal. Pracownicy firmy ustalają z kupującym dogodny termin odbioru mieszkania. W wyznaczonym dniu przedstawiciel dewelopera i kupujący spisują protokół przekazania mieszkania. Jednocześnie nabywający otrzymuje klucze do lokalu. Jeśli dane mieszkanie posiada usterki wskazane przez kupującego, termin ich usunięcia przez dewelopera zostaje wpisany do protokołu.

 


 

Ikonka Nagrody

 

Krok 5:
Umowa przeniesienia własności

Jest to ostatnia umowa, którą podpisuje się z deweloperem. Przenosi ona prawo własności do nabywanego lokalu z dewelopera na kupującego. Podpisywana jest w kancelarii notarialnej. Kupujący ponosi jej koszt. Po jej podpisaniu klient staje się właścicielem nieruchomości, dla której zostaje wydzielona nowa księga wieczysta.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej