Formalności związane z zakupem nowego mieszkania

05 / 08 / 2021
Formalności związane z zakupem nowego mieszkania

Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością dopełnienia wielu ważnych formalności na różnych etapach transakcji. Sam proces może wydać się dość skomplikowany, jednak w praktyce nie jest ani zbyt wymagający dla kupującego, ani nazbyt czasochłonny, jeśli odpowiednio się do niego przygotujemy.

Zakup mieszkania finansowany kredytem

Sporo formalności czeka przede wszystkim osoby, które decydują się na zakup mieszkania deweloperskiego w ramach kredytu hipotecznego. W tym przypadku trzeba spełnić wszystkie formalności, jakie nakłada na nas bank. Podstawą jest w tym przypadku zweryfikowanie zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Dopiero po weryfikacji bank podejmuje decyzję o przyznaniu (lub odmowie) kredytu.

Podczas spotkania z przedstawicielem banku lub doradcą kredytowym potrzebny będzie nie tylko dowód osobisty, ale również m.in. dokument potwierdzający wysokość i sposób pozyskiwania dochodów.

Umowa rezerwacyjna

Nie jest ona uregulowana prawnie przez kodeks cywilny czy ustawę deweloperską. Zawierana jest na bardzo wczesnym etapie i stanowi rodzaj zobowiązania dewelopera do okresowego wyłączenia lokalu ze sprzedaży. W tym czasie potencjalny kupujący może np. dopełnić niezbędne formalności związane z kredytem hipotecznym. Podpisanie takiej umowy daje pewność, że mieszkanie nie zostanie sprzedane innemu kupującemu w wyznaczony terminie.

Trzeba jednak uważać na zapisy w umowie rezerwacyjnej. Jeśli wysokość opłaty rezerwacyjnej jest zbyt duża, a ogólne warunki są niekorzystne i ryzykowne dla kupującego, lepiej zachować ostrożność, aby nie stać się ofiarą nieuczciwych praktyk. Jednak nawiązując współpracę z rzetelnym i sprawdzonym deweloperem podpisanie takiej umowy w wielu przypadkach może być korzystne.

Umowa przedwstępna deweloperska

Podpisywana jest unotariusza (w formie aktu notarialnego) na etapie, gdy budynek jest w trakcie budowy. Jej koszty regulują po połowie deweloper i nabywca. Zawarte są w niej wszystkie najważniejsze postanowienia dotyczące zakupu mieszkania, m.in. jego położenie, parametry, cenę, terminy kolejnych etapów budowy i wpłat transz itd. Umowa deweloperska może dotyczyć nawet lokalu, który w rzeczywistości jeszcze nie istnieje, a okres między jej zawarciem a odbiorem mieszkania może trwać nawet kilka lat.

Umowa przenosząca własność

Umowa przeniesienia własności, albo inaczej ostateczna lub końcowa, to kluczowy dokument w całym procesie. Podpisywana jest oczywiście u notariusza, a na jej podstawie ostatecznie przenoszona jest na kupującego własność mieszkania.

Strona używa cookies Dowiedź się więcej