Etap budowy - październik 2019r.

08 / 10 / 2019

Budynek A - stan wykończeniowy, zostały wylane posadzki, mieszkania są otynkowane, położone zostały instalacje wewnętrzne, konieczność zamontowania balustrad balkonowych

Budynek B - stan surowy zamknięty, położone zostały instalacje elektryczne, realizowane są instalacje hydrauliczne, trwają prace związane z tynkami wewnętrznymi w mieszkaniach

Budynek C - stan wykończeniowy, zostały wylane posadzki, mieszkania są otynkowane, położone zostały instalacje, trwają prace wykończeniowe klatek schodowych

Strona używa cookies Dowiedź się więcej