Etap budowy - luty 2019r.

14 / 02 / 2019

Budynek A - stan surowy zamknięty, zakończone pokrycie dachu oraz stolarka okienna,  wymurowane zostały ścianki działowe w mieszkaniach, położona została elektryka oraz tynki wewnętrzne, wstawiana jest stolarka drzwiowa

Budynek B - etap stropu 1 piętra, murowane są ściany 2 piętra, wykonywane są ścianki działowe mieszkań na parterze

Budynek C -  w trakcie kończenia stanu surowego zamkniętego, na ukończeniu jest stolarka okienna oraz pokrycie dachu, rozpoczynają się prace związane z tynkami wewnętrznymi w mieszkaniach

Strona używa cookies Dowiedź się więcej